torsdag 28. mai 2009

Fjordingføll avlives i forskningsøyemed..

Dette har det blitt en voldsom debatt rundt, og det er jo egentlig ikke så rart. Det er jo alltid trist når dyr, og for mange spesielt trist når det gjelder føll, må dø for grunner som ikke med ett virker så åpenbare.

Kunne ikke veterinærskolen brukt hester som allerede var syke? Kunne de ikke brukt hester som allerede var avlivet? Kunne ikke føllene fått leve etter forsøket?

Disse og mange andre spørsmål er selvsagt nøye overveid før dette forsøket i det hele tatt ble satt i gang. Forsøket må godkjennes innfor rammene for dyrevelferd, og det er ingenting som blir overlatt til tilfeldighetene i et slikt forsøk.

Ja, det er fortsatt trist at disse vakre, små føllene må bøte for livet for forskningens skyld, men vi må huske på at dette er ment å komme hestebestanden til gode på et senere tidspunkt. Føllene gjennomgår operasjoner og post-op som sikkert er slitsomt og stressende, men de blir også fulgt opp bedre enn det de fleste føll rundt om i Norges land blir. Og for å slippe komplikasjoner senere, så blir føllene avlivet heller enn å gå en usikker fremtid i møte.

For meg er det veldig vanskelig å være i mot et forsøk som dette så lenge jeg faktisk spiser kjøtt. For min skyld mister adskillige dyr livet hvert år, kun fordi jeg ikke ønsker å leve på vegetabilske matvarer alene. Hvordan er dette verre? Noen vil kanskje si at det er verre fordi det er unødvendig, men i det lange løp så er jo dette noe som kommer dyrene mer til gode enn det faktum at vi spiser dem. Dette er ikke et forsøk som er til for menneskets forfengelighet, det er til for å hjelpe hestene som sliter med denne sykdommen.

Hvert år blir det slaktet føll av alle raser og typer fordi eier ikke har tid, ikke har råd, ikke har lyst. Det er eiers valg. Og hestene lider ingen nød - de dør, og er dermed spart for den eventuelle belastningen det ville vært å bli stående hos en eier som ikke har tid, råd eller lyst. Disse føllene har ingen funksjon. De blir avlivet kun fordi de tar opp plass og fordi de er "til overs". I motsetning til føllene fra dette forsøket som i sitt korte liv rekker å være til nytte for utallige hester gjennom den forskningen som blir gjort.

Jeg syns fortsatt det er trist å tenke på at disse føllene ikke får vokse seg store og flotte, akkurat som at det er trist når føll blir avlivet av eiere som ikke ville ha dem allikevel. Men jeg er en kjøtteter og jeg benytter resultater av forskning gjort på dyr både når jeg går til legen og når jeg tar mine dyr til veterinæren. Inntil jeg er villig til å gi opp alle disse tingene; kjøtt, humanmedisin og veterinærmedisin, så kan jeg ikke være i mot denne typen forskning.

Jeg vil ikke være en hykler som sier at jeg kan bruke alt som uansett er forsket på til nå, fordi det ikke hjelper noen om jeg lar være. Integritet er å stå for det man tror på, uansett om det gjør livet ubehagelig på en eller annen måte. For meg er det ubehagelig å tenke på alle dyrene som dør for min del, men jeg godtar det så lenge dyreholdet og avlivningen følger de lover og regler som kreves. Den dagen forsøk som dette blir uholdbart for meg så må jeg også slutte å spise kjøtt og ta total avstand fra absolutt alle produkter som er et resultat av forskning ved hjelp av eller testing på dyr. Det vil også være ubehagelig, men på en annen måte. Integritet er viktig.

2 kommentarer: